כרטיס מטרה - אפיון הסכום של סדרה חשבונית (תלמיד)


א. לפניכם נוסחאות הסכום של n איברים ראשונים בשלוש סדרות כלשהן.

   חשבו, עבור כל אחת מהן, את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה:

1.  

2.  

3.  

ב. קבעו, האם נכונות הטענות הבאות:

    1. לסכום בכל סדרה מתקיים לכל n טבעי? נמקו.

    2. נוסחת הסכום של n איברים בסדרה חשבונית היא פונקציה ריבועית ב-n.

       וכל פונקציה ריבועית ב-n מתאימה לתאר סכום של n איברים ראשונים בסדרה חשבונית.