זה הסכום שלי - האם אני סדרה חשבונית? - מבנה המשימה


            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3