כרטיס מטרה מורחבת - משפט צ'בה (תלמיד) DELETE

הערה: מדרגה 1 בלבד

המשימה

אם במשולש שלושה קטעים שיוצאים מהקדקודים אל הצלעות שמולם, נחתכים בנקודה אחת, אזי מכפלת היחסים שבין האורכים של הקטעים שנוצרים על כל אחת מהצלעות שווה ל-1,

כלומר:

אם במשולש ABC הקטעים ADBECF  נחתכים נקודה O אזי: 
הנחיה

1. הסבירו מדוע: 

2. הסבירו מדוע: 

(הרי ברור שלא תמיד החיסור פועל כך....) 

3. הסיקו: 

4. באופן דומה הסיקו: 
                    
                               
                                     
בצעו את ההכפלה כעת והסיקו את הדרוש.