חותכים דמויי תיכונים - מדרגה 1 (תלמיד) DELETE


המשימה

במשולש ABC הנקודה E מחלקת את הצלע BC כך: 

הנקודה D מחלקת את הצלע AB  כך: 

הקטעים CD  ו - AE נחתכים בנקודה F.

    א. מצא את היחס בו מחלקת הנקודה F את הקטעים AE ו- CD.

    ב. הוכח הנקודה F נמצאת על התיכון מהנקודה B במשולש ABC.
הנחיה

השתמשו בשטחי המשולשים הצבועים. בחנו את היחסים ביניהם והסיקו, בהדרגה, את הדרוש. תוכלו להשתמש ביישומון המצורף.