נקודת מפגש התיכונים וחותכים אחרים - מבנה המשימה DELETE