משולש וטרפז - שטחים, תאלס ועוד - כרטיס מטרה - מדרגה 3


במשולש ABC: 

הנקודה F היא מפגש הקטעים DC ו- BE. 

הישר עליו מונחות הנקודות A ו-F חותך את הקטע DE בנקודה M ואת הצלע BC בנקודה N. 

הוכיחו:

א. 

ב. 

ג. הקטע AN הוא תיכון במשולש ABC.