משולש וטרפז - שטחים, תאלס ועוד - כרטיס מטרה - מדרגה 2


בטרפז BCED: 

אלכסוני הטרפז נחתכים בנקודה F.

דרך נקודת חיתוך האלכסונים, העבירו קטע KL 

המקביל לבסיסים וחותך את DB ו- EC בנקודות K ו- L בהתאמה.

הוכיחו: KF = FL


פתרתם? חיזרו למדרגה 1, או לכרטיס המטרה
לא הצלחתם לפתור? עברו למדרגה 3.