משולש וטרפז - שטחים, תאלס ועוד - כרטיס מטרה - מדרגה 1


במשולש ABC: 

הנקודה F היא מפגש הקטעים DC ו- BE. 

מצאו את כל המשולשים הדומים.


פתרתם? חיזרו לכרטיס המטרה
לא הצלחתם לפתור? עברו למדרגה 2.