משולש וטרפז - שטחים, תאלס ועוד - כרטיס מטרה


במשולש ABC: 

הנקודה F היא מפגש הקטעים DC ו- BE. 

הישר עליו מונחות הנקודות A  ו- F חותך את הקטע DE בנקודה M ואת הצלע BC בנקודה N.

הוכיחו:

   וגם    פתרתם? מעולה, לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.