שני משולשים במרובע ומעגל - מדרגה 3פתרו את שלוש הבעיות הבאות:

בעיה 1:

נתון:  טרפז

, ו- משיקים למעגל במרכזו בנקודות .

X – נקודת חיתוך ו- .

Y – נקודת חיתוך ו- .

הוכיחו: - מלבן (בלפחות 3 דרכים שונות).

היעזרו ביישומון משמאל


בעיה 2:

נתון (נוסף):

– נקודת חיתוך של עם המעגל.

בחנו את המרובע: .

מהו סוג המרובע?

הוכיחו

היעזרו ביישומון משמאלבעיה 3:

נתון (נוסף): – נקודת חיתוך ו- .

הוכיחו: שטח משולש שווה לשטח משולש .

היעזרו ביישומון משמאל