שני משולשים במרובע ומעגל - מדרגה 2פתרו את שתי הבעיות הבאות:

בעיה 1:

נתון: טרפז

, ו- משיקים למעגל במרכזו בנקודות .

– נקודת חיתוך של עם המעגל.

הוכיחו:

מצאו לפחות 3 הוכחות שונות. היעזרו ביישומון משמאל


בעיה 2:

בחנו את המרובע .

מהו סוג המרובע?

הוכיחו

היעזרו ביישומון משמאל

חזרו למדרגה 1, או לכרטיס המטרה. במידת הצורך, עברו למדרגה 3