שני משולשים במרובע ומעגל - מדרגה 1פתרו את הבעיה הבאה:

נתון:  טרפז

 ו- משיקים למעגל במרכזו  בנקודות .

 – נקודת חיתוך של  עם המעגל.

בחנו את המרובע .

מהו סוג המרובע?

הוכיחו

היעזרו ביישומון משמאלחזרו לכרטיס המטרה. במידת הצורך, עברו למדרגה 2