כרטיס מטרה - שני משולשים במרובע ומעגל


פתרו את הבעיה:

נתון: טרפז

, ו- משיקים למעגל במרכזו בנקודות .

– נקודת חיתוך של עם המעגל.
– נקודת חיתוך ו- .

הוכיחו:

שטח משולש גדול פי 2 משטח משולש .


לא פתרתם, עיברו מדרגה 1.