שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 3 (תלמיד)נתון גרף הפונקציה .שרטטו סקיצות של הגרפים של הפונקציות הבאות:

א.    

ב.    

ג.  


הנחיות
א. שרטטו תחילה את גרף הפונקציה           
     (מה מוכפל  ב(2-) ואיך זה מתבטא בגרף?)

    לאחר מכן שרטטו את גרף הפונקציה          
    (מה ההשפעה של -8   על גרף הפונקציה  ?)

ב. שרטטו תחילה את גרף הפונקציה   ולאחר מכן את גרף הפונקציה .

ג. שרטטו תחילה את גרף הפונקציה  ולאחר מכן את גרף הפונקציה .


בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.יישומון לכרטיס מטרה ב'