שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2 (תלמיד)נתון גרף הפונקציה .שרטטו סקיצות של הגרפים של הפונקציות הבאות:

א.    

ב.    

ג.  


הנחיות

תוכלו לשרטט כל אחד מהגרפים בשלבים, לפי הפעולות הנדרשות על הפונקציה, ובהתאם לסדר הפעולות.
בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף. 

יישומון לכרטיס מטרה ב'