שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1 (תלמיד)נתון גרף הפונקציה .שרטטו סקיצות של הגרפים של הפונקציות הבאות:

א.    

ב.    

ג.  


הנחיות
 
בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

יישומון לכרטיס מטרה ב'