שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק ב' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 2 (תלמיד)

לפניכם חמש משוואות, בהן מתוארות תכונות של פונקציות – משוואות שנכונות לכל x.

קבעו עבור כל תכונה/משוואה (א-ה) באילו מהגרפים 1-6 מתוארת פונקציה שמתאימה לה.

נמקו תשובתכם. (תיתכן משוואה שמתאים לה יותר מגרף אחד, ייתכן גרף מיותר).

א.    

ב.     

ג.      

ד.      

ה. 

 1

 2


 3


 4


 5


6


הנחיות
בכל סעיף חישבו איזו תכונה צריכה להיות ל  כדי שהמשוואה תהיה נכונה לכל X, ואיזה גרף מבין הגרפים הנתונים מקיים תכונה זו.