שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומונים


ישומון דינאמי - לכרטיס מטרה ב'

בתחתית מסך המחשב מופיע הביטוי  , ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים,

בעזרת הסרגלים הנמצאים מתחת לביטוי, וכך להתאים את הפונקציה לביטוי המבוקש בכל אחד מהסעיפים.

שינוי הביטוי, משנה בהתאמה את הגרף המופיע על מסך המחשב .


שרטוט הגרף המבוקש

לאחר התאמת הפרמטרים לנתון בכל סעיף:
  • יש להזיז לפחות 7 נקודות ממחסן הנקודות הכחולות המופיע מימין ולמקם אותן במקומות המתאימים, בהתאם לפונקציה אותה יש לשרטט.
  • יש לשרטט בעזרת העיפרון בסרגל הכלים
    את הגרף המבוקש. 
  • לחיצה על חלונית "בדיקה" תגרום להופעת הגרף המבוקש (וזאת רק לאחר מיקום של 7 נקודות)
  • לחיצה על חלונית "אתחול" תחזיר את הנקודות למקומן ואת הגרף, לגרף הנתון.
  • לצורך מחיקת הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה" בסרגל הכלים.