שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק ב' - מבנה המשימה