כרטיס 4 - מדרגה 3 (תלמיד)


לפניכם פתרון של תלמיד לשאלה מכרטיס מטרה ב'. ובהמשך פתרון נוסף. איזהו הפתרון הנכון? כיצד ייתכן שמתקבלות שתי תשובות שונות?

פתרון של תלמיד:

נסמן: . נפעיל את משפט הקוסינוסים במשולש AOC:

 .    מקבלים: .

כעת, כדי למצוא את BC, נרצה להשתמש במשולש שווה השוקיים COB. נחשב את זווית הראש שלו לפי הצמודה שלה: זווית COA.

לפי משפט הסינוסים במשולש AOC , כלומר: 

ומכאן:  ולכן:  

לפיכך: .

ולכן, שוב לפי משפט הסינוסים, ובשימוש בערכים מקורבים של הזוויות:

, מקבלים:   בקירוב.

שימו לב:

אם נפעיל את משפט הקוסינוסים במשולש ABC  נקבל: 

כלומר:        הכיצד???


הנחיה

קראו בעיון את הפתרונות המוצעים.

- השלימו בכל מקום בו חסר הסבר, או פתרון לא שלם.

- בחנו את הנתונים בהם משתמשים בכל הפעלה של משפט.

- כיצד התקבלו שתי אפשרויות?

- אולי יש יותר ממשולש אחד? הייתכן?

- בדקו שוב: במשולש AOC: מהם הגדלים הידועים בתחילת סעיף ב? כמה משולשים שונים כאלה קיימים?

- באילו נתונים משתמשים בהפעלת משפט הסינוסים? כיצד אפשר לבחור בפתרון הנכון?

- הפעילו את משפט הסינוסים במשולש  לפי AOC: AO ו-AC  . האם גם כעת יתקבלו שני פתרונות שהבחירה ביניהם תהיה לא ברורה? הסבירו.

- נתחו: כיצד הפעלת משפט הקוסינוסים במשולש ABC פותרת את הבעיה באופן ישיר ומיידי? כיצד כדאי לבחור באופן בטוח את הדרך לפתרון?