כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1 (תלמיד)


הקדקודים B ו- C במשולש ABC נמצאים על מעגל. מרכז המעגל O נמצא על הצלע AB (ראה ציור).     

נתון: .


א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. חשב את אורך הצלע BC.

ג. המשך הצלע AB נפגש עם המעגל בנקודה F.  

חשב את גודל הזווית BFC.