סינוסים או קוסינוסים - בעיות מורכבות - צ.צ.ז. ומכשלות - מבנה המשימה


            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3