בעיה מבגרות - מעוין וחותכים - מדרגה 3 (תלמיד)


פתרו את הבעיה הבאה:


נתון מעוין ABCD.  הנקודות E ו-F  נמצאות על הצלעות AD ו- AB בהתאמה,

כך ש – AF=AE, ו-BF=2AF.

נתון כי:                                            

א.     מצאו את גודל הזוית .

ב.     נתון כי אורך האלכסון  AC הוא: b. הביעו באמצעות b את היקף המרובע AECF.


לקוח מתוך שאלון 806 קיץ תשע"ב, מועד ב, שאלה 6 


הנחיה

·  בחנו את הנתונים.

·  חפשו משולש בו תוכלו להפעיל את משפט הסינוסים או הקוסינוסים.

·  לצורך ההפעלה, כדאי לסמן את צלע המעוין ב-3x.

·  בכל שלב בדקו כמ הפתרונות אפשריים למשוואה הטריגונומטרית וכמה פתרונות אפשריים באופן גיאומטרי.