כרטיס 4 - מדרגה 1 (תלמיד)


לפניכם פתרון של תלמיד לשאלה בכרטיס מטרה א' ובו הערות מחוקות של המורה.

השלימו את ההערות החסרות ותקנו את הפתרון בהתאם.נסמן את צלע המעוין ב-3x, נפעיל את משפט הסינוסים במשולש FBC:

                                                                              
                                                                                לפי הנתון:

                                                                           

                                                                                    לכן: