כרטיס 4 - מדרגה 3 (תלמיד)


לפניכם פתרון של תלמיד לשאלה בכרטיס מטרה א' ובו הערות מחוקות של המורה.

השלימו את ההערות החסרות ותקנו את הפתרון בהתאם.נסמן את צלע המעוין ב-3x, נפעיל את משפט הסינוסים במשולש FBC:

                                                                              
                                                                                לפי הנתון:

                                                                           

                                                                                    לכן:


הנחיה

·  בדקו את כל הנימוקים.

·  בדקו שלא חסרים שלבים בפתרון.

·  בדקו את הפתרון של המשוואות הטריגונומטריות.

·  האם לפי הנתון ייתכן כי המעוין המקורי אינו יחיד? נמקו.

·  היזכרו במשפטי דמיון. בהפעלת משפט הסינוסים במשולש FCB - באילו נתונים משתמשים? האם קיים משפט דמיון שמבטיח פתרון יחיד?