כרטיס מטרה א' - מדרגה 2 (תלמיד)


נתון מעוין ABCD.


הנקודות E ו-F  נמצאות על הצלעות AD ו-AB   בהתאמה,

כך ש –AF=AE  , ו-BF=2AF .

 

נתון כי:  

מצא את גודל הזוית .

כמה פתרונות לשאלה?


הנחיה

·  תכננו את הפתרון לפי שלבים – באילו משולשים תפעילו את המשפטים, כדי לחשב את הגדלים הדרושים?

·  בחרו את המשפט הטריגונומטרי.

·  הקפידו לנמק כל שלב בפתרון.

·  הקפידו לתת פתרון שלם למשוואות הטריגונומטריות.