כרטיס מטרה א' - מדרגה 3 (תלמיד)


נתון מעוין ABCD.


הנקודות E ו-F  נמצאות על הצלעות AD ו-AB   בהתאמה,

כך ש –AF=AE  , ו-BF=2AF .

 

נתון כי:  

מצא את גודל הזוית .

כמה פתרונות לשאלה?


הנחיה

·  תכננו את הפתרון לפי שלבים – באילו משולשים תפעילו את המשפטים, כדי לחשב את הגדלים הדרושים?

·  סמנו את צלע המעוין, כמו קודם ב- 3x.

·  האם ייתכן שהזוית שמופיעה בנתונים תהיה קהה? הסבירו.

·  בחרו את המשפט הטריגונומטרי ובטאו את צלעות המשולש FCB.

·  הקפידו לנמק כל שלב בפתרון.

·  הקפידו לתת פתרון שלם למשוואות הטריגונומטריות.