סינוסים או קוסינוסים - בעיות מורכבות - מעוין אחד, הרבה שאלות - מבנה המשימה DELETE


            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3