כרטיס תרגול - בניית פונקציות לפי תכונות (תלמיד)


נתונה משפחת הפונקציות:  

א. קבעו מהם ערכי הפרמטרים בכל אחד מהמקרים הבאים:

    (1)  לפונקציה האסימפטוטות הבאות בלבד: 

    (2)  לפונקציה האסימפטוטות הבאות בלבד: 

ב. סרטטו סקיצות מתאימות לכל אחד מהמקרים שלעיל. ציינו: תחום הגדרה, נקודות קיצון.

ג. הציעו ערכי פרמטרים כך שיתקבלו פונקציות בעלות התכונות הבאות:

    (1)   פונקציה בעלת שתי אסימפטוטות אנכיות.

    (2)   פונקציה שאינה קבועה וללא אסימפטוטות אנכיות כלל.

    (3)   פונקציה בעלת אסימפטוטה אנכית אחת בלבד ונקודת אי-הגדרה נוספת, בה אין אסימפטוטה אנכית.

    (4)   פונקציה בעלת אסימפטוטה אנכית אחת בלבד וללא נקודת אי-הגדרה נוספת.