אסימפטוטות או "חורים" בפונקציות מנה - מבנה המשימה            מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3