פעולות על פונקציות: סיכום - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 3


מיון של הפונקציות , , , , ,  


לפניכם הגרף של הפונקציה .מיינו בדרכים שונות את הגרפים שהתקבלו ממנו על ידי הפעלת הפעולות שבסעיפים א-ו בכרטיס מטרה א.
ארגנו תשובתכם בטבלה.


הנחיות
לפניכם אפשרויות למיון:

 מיון לפי התכונה הפונקציות שמקיימות את התכונה
 תחום הגדרה זהה לזה של  
 אותן נקודות חיתוך עם ציר ה-x כמו של  
 תחום חיוביות זהה לזה של  
 תחום חיוביות זהה לזה של , ותחום שליליות זהה לזה של  
  
  

חישבו על דרכים נוספות בהן ניתן למיין את הפונקציות השונות. 
תוכלו לבדוק את תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.