פעולות על פונקציות: סיכום - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2


מיון של הפונקציות , , , , ,  


ללפניכם הגרף של הפונקציה .מיינו בדרכים שונות את הגרפים שהתקבלו ממנו על ידי הפעלת הפעולות שבסעיפים א-ו בכרטיס מטרה א.
ארגנו תשובתכם בטבלה.הנחיות
לפניכם אפשרויות למיון:

 מיון לפי התכונה הפונקציות שמקיימות את התכונה
 תחום הגדרה זהה לזה של  
 אותן נקודות חיתוך עם ציר ה-x 
 תחום חיוביות זהה 
  
  
  

חישבו על דרכים נוספות בהן ניתן למיין את הפונקציות השונות. 
תוכלו לבדוק את תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.