פעולות על פונקציות: סיכום - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1


מיון של הפונקציות , , , , ,  


לפניכם הגרף של הפונקציה .מיינו בדרכים שונות את הגרפים שהתקבלו ממנו על ידי הפעלת הפעולות שבסעיפים א-ו בכרטיס מטרה א.הנחיות
ארגנו תשובתכם בטבלה.

 מיון לפי התכונה הפונקציות שמקיימות את התכונה
 תחום הגדרה זהה לזה של  
 תכונות נוספות למיון: 
  
  
  
  


חישבו על כמה שיותר דרכים בהם ניתן למיין את הפונקציות השונות. 
תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.