פעולות על פונקציות: סיכום - כרטיס מטרה א' - מדרגה 3


כרטיס הכנה לכרטיס המטרה
1. בשרטוט נתון גרף הפונקציה .

שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה המתקבלת מכל אחת מהפעולות הבאות:

א.                 ב. 

ג.                  ד.  

ה.                  ו.  

תוכלו להיעזר ביישומון המצורף ולבדוק תשובותיכם.

2.  חזרו למדרגה 2, לסעיף בו התקשיתם.


 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה: כל X
נקודות חיתוך עם הצירים:
נקודות קיצון: מינימום 
מקסימום: 
אסימפטוטה אופקית:

הנחיות
תוכלו להיעזר ביישומון המצורף ולבדוק תשובותיכם. 
אם טעיתם חישבו מה מקור הטעות.

בשרטוט הסקיצה שימו לב ל:
תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי חיוביות שליליות, נקודות קיצון וסוגן, 
תחומי עליה וירידה, אסימפטוטות מקבילות לצירים,
נקודות חיתוך בין גרף הפונקציה  לגרף הפונקציה המתקבל בכל אחד מהסעיפים,
מצב הדדי בין גרף הפונקציה  לגרף הפונקציה המתקבל בכל אחד מהסעיפים.