פעולות על פונקציות: סיכום - כרטיס מטרה א' - מדרגה 1


כרטיס מטרה
1.בשרטוט נתון גרף הפונקציה  .

שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה המתקבלת מכל אחת מהפעולות הבאות:

א.                     ב.  

ג.                    ד.  

ה.                  ו.  

תוכלו להיעזר ביישומון המצורף ולבדוק תשובותיכם.

2. בסיום, עברו לכרטיס מטרה ב'. 
אפיון הפונקציה
אסימפטוטות אנכיות:  ,    
אסימפטוטה אופקית:
נקודות חיתוך עם הצירים:
נקודת מינימום:
נקודת מקסימום:
הנחיות
לצורך שרטוט הגרפים  תוכלו להיעזר ביישומון המצורף ולבדוק תשובותיכם.
אם טעיתם חישבו מה מקור הטעות.

בשרטוט הסקיצה שימו לב ל:
תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי חיוביות שליליות, נקודות קיצון וסוגן, 
תחומי עליה וירידה, אסימפטוטות מקבילות לצירים,
נקודות חיתוך בין גרף הפונקציה  לגרף הפונקציה המתקבל בכל אחד מהסעיפים,
מצב הדדי בין גרף הפונקציה  לגרף הפונקציה המתקבל בכל אחד מהסעיפים. 

הערה: אם התקשיתם באחד מהסעיפים עברו לסעיף המתאים במדרגה 2 . לאחר מכן – חיזרו לכרטיס זה.