פעולות על פונקציות: סיכום - הדרכה לשימוש ביישומונים


כרטיס מטרה א':  מדרגה 1 / מדרגה 2/ מדרגה 3

למשימה מצורפים שלושה יישומונים: ישומון לכל מדרגה. 

בכל ישומון משורטט גרף הפונקציה המקורית.

א. בתחתית הישומון יש לבחור את הפעולה הרצויה על הפונקציה (בהתאם לסעיף של השאלה).

ב. למעלה משמאל, ישנו מחסן נקודות בו מוצגות עשר נקודות כחולות ונקודות ירוקות ריקות (לסימון אי רציפות סליקה במקרה שיש צורך).
על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים להן. 

ג. בתחתית הישומון ישנה אפשרות לקבל קווים אנכיים ואופקיים, על ידי סימון המשבצת המתאימה.
על התלמיד, במקרה שיש צורך, למקם את האסימפטוטות במקומות המתאימים להן,  על ידי גרירת הנקודה הכתומה.

ד. בסרגל העליון מופיע סימון של עיפרון   , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית.
על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות ויתאים לאסימפטוטות.

ה. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, ואת האסימפטוטות במקומן הנכון (במקרה הצורך), ניתן לבצע בדיקה.
לחיצה על משבצת הבדיקה תגרום להופעת שתי חלוניות "איתחול " ו"בדיקה". 
בלחיצה על חלונית ה "בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.
כדי לעבור לפעולה חדשה יש ללחוץ על איתחול.

ו. כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה".

  • לשינוי קנה מידה ניתן ללחוץ על סימני ה (+) וה (–)  המופיעים בתחתית הישומון או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון.
  • ניתן לשקף נקודות של הגרף הנתון בציר ה X או בציר הY על ידי הפעלת המשבצות המתאימות המופיעות בתחתית הישומון.

כרטיס מטרה ב'

הישומון: מיון של פונקציות

לצורך מיון הפונקציות ובדיקת המצבים ההדדיים בין הגרפים המתקבלים, ניתן בישומון זה לראות כמה גרפים בו זמנית, על ידי לחיצה על החלונות הריקים (ריבועים) המופיעים מימין.
כל חלון מתאים לאחד מהסעיפים של המשימה.