קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1


הפונקציות  ו- הן פולינומים.

בשרטוט  נתונים הגרפים של    ושל .

א. מהו ההבדל בין הגרפים הנתונים בסביבת הנקודה בה x=3? 

ממה הוא נובע?


ב. התאימו כללי התאמה (ביטויים) לכל אחד מהגרפים הנתונים. 

נמקו תשובתכם.

בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.
 הנחיות
שימו לב ל:
  • נקודות האפס של הפונקציות.
  • תחום ההגדרה של הפונקציות.
  • הבדלים בין הגרפים הנתונים ומה נובע מכך לגבי הביטויים האפשריים של הפונקציות  , 

    היעזרו בתשובותיכם לשאלה 3 בכרטיס מטרה א'

 ישומון