קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 2


ענו על השאלות הבאות:

1. נתון כי :   , בכל סעיף מצאו לאילו ערכי k למשוואה   :

א. יש שני פתרונות?

ב. יש פתרון אחד?

ג. אין פתרון?

בכל סעיף נמקו תשובתכם.

2.  נתון כי :  , מצאו לאילו ערכי x מתקיים:

א.   

ב.   

ג.   

בכל סעיף נמקו תשובתכם.


3.     א. נתון כי: , שרטטו את גרף הפונקציה.  נמקו תשובתכם.

ב. נתון כי: , שרטטו את גרף הפונקציה נמקו תשובתכם.

תוכלו לבדוק תשובותיכם לשאלה 3 בעזרת הישומון המצורף.הנחיות

בשאלות 1 ו-2:  בכל סעיף שרטטו תחילה את הפרבולה הנתונה (מצאו שיעורי קדקוד ונקודות חיתוך עם הצירים) ושרטטו באותה מערכת צירים את פונקציית השורש המתאימה.

היעזרו בייצוגים הגרפיים כדי לענות על הסעיפים השונים. 

בשאלה 3:  שימו לב להבדל בין הפונקציות ולהבדל בין פונקציות השורש שלהן.