קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 1


ענו על השאלות הבאות:

1. נתון כי :   , בכל סעיף מצאו לאילו ערכי k למשוואה   :

א. יש שני פתרונות?

ב. יש פתרון אחד?

ג. אין פתרון?

בכל סעיף נמקו תשובתכם.

2.  נתון כי :  , מצאו לאילו ערכי x מתקיים:

א.   

ב.   

ג.   

בכל סעיף נמקו תשובתכם.


3.     א. נתון כי: , שרטטו את גרף הפונקציה.  נמקו תשובתכם.

ב. נתון כי: , שרטטו את גרף הפונקציה נמקו תשובתכם.

תוכלו לבדוק תשובותיכם לשאלה 3 בעזרת הישומון המצורף.הנחיות

בשאלות 1 ו-2:  בכל סעיף היעזרו בייצוגים גרפיים של המשוואות והאי שוויונות הנתונים.

בשאלה 3:  שימו לב להבדל בין הפונקציות ושורשיהן.