קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומונים


כרטיס מטרה א' שאלה 3

 • על מסך המחשב מופיע הביטוי   , ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים, בעזרת הסרגלים שבתחתית המסך, וכך להתאים את הפונקציה לביטוי המבוקש בכל אחד מהסעיפים. 
  שינוי הביטוי, משנה בהתאמה, את הגרף המופיע על מסך המחשב.
 • שרטוט הפונקציה המבוקשת:
  משמאל ישנו מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות אותן ניתן לגרור.
  על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים, בהתאם לפונקציה אותה יש לשרטט. 
 • בסרגל העליון מופיע סימון של עפרון    , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית.
על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות.

 • בדיקהרק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, ניתן לבצע בדיקה.
לחיצה על חלונית הבדיקה תגרום להופעת הגרף המבוקש.

 • כדי לעבור לפונקציה חדשה, יש ללחוץ על איתחול.

 • כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה" שבסרגל הכלים. ולאחר פעולת המחיקה יש לחזור לחלונית משמאל בה מופיע חץ.
 • לשינוי קנה מידה ניתן ללחוץ על סימני ה (+) וה (–)  המופיעים בתחתית הישומון, או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון, או בעזרת הגלגלת בעכבר.


כרטיס מטרה ב'

ישומון לכתיבה חופשית.כרטיס מטרה ג'

סעיף א'

 • על מסך המחשב מופיע גרף הפונקציה  הנתון בכרטיס.
  בתחתית המסך בצד שמאל מופיע מחסן נקודות כחולות (לשרטוט ) ומחסן נקודות טורקיז (לשרטוט).
 • על מסך המחשב ניתן להתחיל לבנות את הגרפים של הפונקציות המבוקשות
 • יש לגרור לפחות שבע נקודות טורקיז ממחסן הנקודות ולמקם אותן היכן שתעבור הפונקציה .
 • לאחר מכן, ניתן להיעזר בעיפרון   שבסרגל הכלים, כדי לשרטט סקיצה אפשרית לגרף שיחבר בין הנקדות שמוקמו על המסך.
 • יש לגרור לפחות שבע נקודות כחולות ממחסן הנקודות ולמקם אותן היכן שתעבור הפונקציה .
 • לאחר מכן, ניתן להיעזר בעיפרון   שבסרגל הכלים, כדי לשרטט סקיצה אפשרית לגרף שיחבר בין הנקדות שמוקמו על המסך.
 • רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות כחולות ולפחות שבע נקודות טורקיז, ניתן לבצע בדיקה.
  בלחיצה על החלונית "בדיקה" יופיעו הגרפים המבוקשים.
 • למחיקת הגרפים המשורטטים ניתן להיעזר בחלונית "פח האשפה" שבסרגל הכלים. ולאחר פעולת המחיקה יש לחזור לחלונית משמאל בה מופיע חץ.
 • לשינוי קנה מידה ניתן ללחוץ על סימני ה (+) וה (–)  המופיעים בתחתית הישומון, או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל הכלים, או בעזרת הגלגלת בעכבר.


סעיפים ב', ג'

מימין מופיעים סרגלים עבור הפרמטרים השונים. ניתן להתאימם לפונקציה הנדרשת בכל סעיף, ובהתאם יופיע הגרף על המסך.
בסעיפים אלו לא נדרש לשרטט גרפים.