קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - מבנה המשימה