קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - כרטיס הכנה לכרטיס מטרה - מדרגה 3


כרטיס הכנה לכרטיס מטרה

בטבלה המצורפת נתונים גרפים של פרבולות, והגרפים של פונקציית השורש שלהן. 

מלאו את העמודות הריקות, וחפשו קשרים בין גרף הפונקציה  לבין גרף פונקציית השורש 

בהמשך הטבלה תוכלו לשרטט פרבולות נוספות, לפי בחירתכם, ואת פונקציות השורש המתאימות להן.  (מצ"ב טבלה להורדה)

בכל סעיף אם אין אפשרות לדייק בתשובות, כתבו ערכים מקורבים. 

בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון פרבולה דינאמית.

לאחר מכן, חיזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.


 
נתונים גרפים של  ושל  
 תחום הגדרה  נקודות חיתוך עם ציר ה-x / ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 

 
     (2.25- , 1)      
             
 


 
     (0 , 0)      
             
 


 
     (2.25 , 1-)      
             
 


 
     (0.25 , 0)      
             
 
שרטטו באותה מערכת צירים פרבולות   נוספות, לפי בחירתכם, ואת פונקציות השורש  המתאימות להן
 תחום הגדרה  נקודות חיתוך עם ציר ה-x / ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 


 
           
             
 


 
           
             


חיזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.