קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - כרטיס הכנה לכרטיס מטרה - מדרגה 2


כרטיס הכנה לכרטיס מטרה

כדי למצוא קשרים בין גרף הפונקציה  לבין גרף פונקציית השורש , תוכלו למלא את הטבלה הבאה ולשרטט בהתאם את פונקציית השורש.

בהמשך הטבלה תוכלו לשרטט פרבולות נוספות, לפי בחירתכם, ואת פונקציות השורש המתאימות להן (מצ"ב טבלה להורדה)

בכל סעיף שבו אין אפשרות לדייק בתשובות, כתבו ערכים מקורבים.

בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון פרבולה דינאמית.   

לאחר מכן חיזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.

 
 נתון גרף של שרטטו באותה מערכת צירים 
גרף של    
 תחום הגדרה  נקודות חיתוך עם ציר ה-x / ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 

 
     (4- , 0)      
             
 


 
     (0 , 2)      
             
 


 
     (4 , 3)      
             
 


 
     (0.25 , 1-)      
             
 
 שרטטו באותה מערכת צירים פרבולות   נוספות, לפי בחירתכם, ואת פונקציות השורש  המתאימות להן
 תחום הגדרה  נקודות חיתוך עם ציר ה-x / ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 


 
           
             
 


 
           
             


חיזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.