קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - כרטיס סיכום - מדרגה 1


מסקנות כלליות

נתונה פונקציה 
, ענו על השאלות הבאות, בכל סעיף נמקו תשובתכם: 


א. מה הקשר ביו תחום ההגדרה של 
לתכונות הפונקציה 


ב. מה הקשר בין נקודות הקיצון וסוגן של 
לתכונות הפונקציה 


ג. באילו מקרים הפונקציות 
 ו-נחתכות, ומה ניתן להסיק ביחס לשיעורי נקודות החיתוך בין הפונקציות ? 


ד. באילו מקרים גרף הפונקציה 
יהיה כולו מתחת לגרף פונקציה 


ה. נתון כי בתחום 
מתקיים . מה המצב ההדדי בין  ל-בתחום זה? 


ו. האם הפונקציה 
 מתלכדת עם הפונקציה הנחיות

בדקו את הקשרים בין  ל- עבור פונקציות נוספות בעזרת הישומון פולינום דינאמי.

בתשובותיכם ונימוקיכם שימו לב לנקודות הבאות:

- נקודות קצה של פונקציה, הן גם נקודות קיצון.

- מה צריכים להיות שיעורי  כדי שלמשוואה יהיו פתרונות? שימו לב למקרים שונים והתייחסו לכל האפשרויות.

- מהו סדר הגודל (מי קטן, מי גדול) בין שבר חיובי קטן מ-1 לשורש של אותו שבר?

- מהו סדר הגודל בין מספר גדול מ-1 לבין השורש של אותו מספר?