קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - הדרכה לשימוש ביישומונים


בכל אחד מהכרטיסים והסעיפים בהם יש לשרטט את פונקצית השורש:


יישומונים סטטיים לכרטיס מטרה וכרטיס יישום

  • בתחתית הישומון יש לבחור את הפונקציה הנתונה (בהתאם לסעיף בכרטיס). על מסך המחשב יופיע גרף הפונקציה.

  • משמאל, ישנו מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות אותן ניתן לגרור.
על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים, בהתאם לפונקציה אותה יש לשרטט. 

  • בסרגל העליון מופיע סימון של עפרון    , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית.
על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות.

  • בדיקהרק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, ניתן לבצע בדיקה.
לחיצה על חלונית הבדיקה תגרום להופעת הגרף המבוקש.

  • כדי לעבור לפונקציה חדשה, יש ללחוץ על איתחול ועל שנה פונקציה.

  • כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה" שבסרגל הכלים. ולאחר פעולת המחיקה יש לחזור לחלונית משמאל בה מופיע חץ.

  • לשינוי קנה מידה ניתן ללחוץ על סימני ה (+) וה (–)  המופיעים בתחתית הישומון, או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון, או בעזרת הגלגלת בעכבר.

יישומים דינאמיים

פרבולה דינאמית / כרטיס מטרה, כרטיס הכנה לכרטיס המטרה מדרגה 2 , מדרגה 3

ניתן להזיז את הפרבולה הזזה אופקית ואנכית בעזרת הנקודה הכתומה.

ניתן למתוח את הפרבולה ואף להפוך אותה בעזרת הנקודה הכחולה.


פולינום דינאמי / כרטיס יישום, כרטיס סיכום

ניתן לשנות את הגרף הנתון על-ידי:
  • גרירת הנקודה הכתומה, בעזרתה ניתן לבצע הזזה אופקית או הזזה אנכית של גרף הפונקציה.
  • שינוי הפרמטרים n , d , k בעזרת הסרגלים שעל המסך. (נסו תחילה להבין מהי המשמעות של כל אחד מהפרמטרים)