קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - מבנה המשימה