סינוסים או קוסינוסים - מעוין אחד, הרבה שאלות - כרטיס מטרה ב' - האם הפתרון יחיד? - מדרגה 1


נתון מעוין ABCD.


הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AD ו-AB בהתאמה,

כך ש –AF=AE  , ו-BF=2AF .

נתון כי:  

מצא את גודל הזוית .

כמה פתרונות לשאלה?