סינוסים או קוסינוסים - מעוין אחד, הרבה שאלות - כרטיס מטרה א' - האם הפתרון יחיד? - מדרגה 2


נתון מעוין ABCD.


הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AD ו-AB בהתאמה,

כך ש –AF=AE  , ו-BF=2AF .

 

נתון כי:  

מצא את גודל הזוית .

כמה פתרונות לשאלה?


הנחיה
  • תכננו את הפתרון לפי שלבים – באילו משולשים תפעילו את המשפטים, כדי לחשב את הגדלים הדרושים?
  • בחרו את המשפט הטריגונומטרי.
  • הקפידו לנמק כל שלב בפתרון.
  • הקפידו לתת פתרון שלם למשוואות הטריגונומטריות.