סינוסים או קוסינוסים - מעוין אחד, הרבה שאלות - כרטיס פתיחה - בעיה מבגרות - מדרגה 3פתרו את הבעיה הבאה (לקוח מתוך שאלון 806 קיץ תשע"ב, מועד ב, שאלה 6):


נתון מעוין ABCD. הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AD ו- AB בהתאמה,

כך ש – AF=AE, ו-BF=2AF.


נתון כי:         

א. מצאו את גודל הזוית .

ב. נתון כי אורך האלכסון AC הוא: b. הביעו באמצעות b את היקף המרובע AECF.הנחיה
  • בחנו את הנתונים.
  • חפשו משולש בו תוכלו להפעיל את משפט הסינוסים או הקוסינוסים.
  • לצורך ההפעלה, כדאי לסמן את צלע המעוין ב-3x.
  • בכל שלב בדקו כמה פתרונות אפשריים למשוואה הטריגונומטרית וכמה פתרונות אפשריים באופן גיאומטרי.