מנת חזקות של בינומים - כיצד זה נראה? - מבנה המשימהמבנה המשימה
            - מדרגה 2

            - מדרגה 3